Camelot Macaw

Camelot Macaw

CAMELOT MACAW Tên thường gọi:Camelot Macaw. Tên khoa học: Camelot Macaws là giống lai Xuất xứ: Camelot Macaw được lai giữa Catalina Macaw với Scarlet Macaw. Kích thước: Camelot Macaw thường cân nặng 3 kg. và chiều dài cơ thể lên tới 90cm…

Read More
Harlequin Macaws

Harlequin Macaws

CATALINA MACAW Tên thường gọi: Harlequin Macaw. Tên khoa học: Harlequin Macaws là giống lai. Xuất xứ: Harlequin Macaws được lai giữa Blue and Yellow Macaw và Scarlet Macaw. Kích thước: Catalina Macaws thường cân nặng 2-3 kg và chiều dài cơ thể lên tới 90cm…

Read More