Truyện Mìn Lèo #167: Chơi ngu lấy số

Truyện Mìn Lèo #167: Chơi ngu lấy số
 Truyện Mìn Lèo #167: Chơi ngu lấy số

Đúng là trên đời này không có cái ngu nào giống cái ngu nào. :v

 Truyện Mìn Lèo #167: Chơi ngu lấy số

 

Comentários no Facebook