Lee Chul (bộ mới) phần 94: Toà tháp tử thần (2)

Lee Chul (bộ mới) phần 94: Toà tháp tử thần (2)
 Lee Chul (bộ mới) phần 94: Toà tháp tử thần (2)

Mắt mệt với cái tình huống toà tháp này quá đi mất. =))

 Lee Chul (bộ mới) phần 94: Toà tháp tử thần (2)

Comentários no Facebook