Điểm thưởng dành cho trunglt2505

 1. 10
  Thưởng vào: 22/5/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 22/5/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 22/5/15

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị