Điểm thưởng dành cho nhân97

 1. 5
  Thưởng vào: 14/6/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 2. 2
  Thưởng vào: 10/6/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 1
  Thưởng vào: 26/5/15

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị