Điểm thưởng dành cho Hưng Gà Chọi

 1. 2
  Thưởng vào: 25/8/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 2. 20
  Thưởng vào: 25/8/15

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 3. 10
  Thưởng vào: 25/8/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 25/8/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 1
  Thưởng vào: 25/8/15

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị