Nuôi Chim Thạch Yến

Nuôi Chim Thạch Yến

xin bổ sung thêm vài hiểu biết riêng để các bạn thích nuôi Thạch yến tham khảo: Các loại có nuôi tại VN: Gồm 3 loại: Thạch yến vàng, Thạch yến xám và Thạch yến lai tạo từ TY vàng+TY…

Read More