Yang Young-Soon phần 59: Giết chết 2 người

Yang Young-Soon phần 59: Giết chết 2 người
 Yang Young-Soon phần 59: Giết chết 2 người

Tôi không hiểu vì sao lại có 2 người chết? Người thứ 2 là cô thư ký đang làm gì dưới gầm bàn thế kia? 😳

 Yang Young-Soon phần 59: Giết chết 2 người

 

Comentários no Facebook