Yang Young-Soon phần 54: Thiên tài piano

Yang Young-Soon phần 54: Thiên tài piano
 Yang Young-Soon phần 54: Thiên tài piano

Những ngón tay của anh ấy điêu luyện lướt trên những phím đàn…

 Yang Young-Soon phần 54: Thiên tài piano

 

Comentários no Facebook