Yang Young-Soon phần 49: Trình độ Thạc sĩ

Yang Young-Soon phần 49: Trình độ Thạc sĩ
 Yang Young-Soon phần 49: Trình độ Thạc sĩ

Bản chất của xã hội luôn vận động, trong khi bạn tiến lên thì không có nghĩa người khác đang dẫm chân tại chỗ.

 Yang Young-Soon phần 49: Trình độ Thạc sĩ

Comentários no Facebook