Chim Vành Khuyên

Chim Vành Khuyên

Chim Vành Khuyên là một giống chim nhỏ tựa như chim sâu, mà người miền nam gọi là chim “khoen”, có lẽ do vòng khoen màu trắng bao quanh mắt của chim. Người mình trước đây ít ai nuôi loại…

Read More