Truyện Mìn Lèo #165: Sinh tố lầy

Truyện Mìn Lèo #165: Sinh tố lầy
 Truyện Mìn Lèo #165: Sinh tố lầy

Nước bọt của Mìn Lèo hoá ra là 1 loại độc tố cực mạnh. :v

 Truyện Mìn Lèo #165: Sinh tố lầy

Comentários no Facebook