Truyện Mìn Lèo #160: Ánh sáng chói loá

Truyện Mìn Lèo #160: Ánh sáng chói loá
 Truyện Mìn Lèo #160: Ánh sáng chói loá

Anh sáng của công lý, gây chói loá mọi ánh mắt của những thằng nhà giàu thích khoe tài sản đắt giá. ._.

 Truyện Mìn Lèo #160: Ánh sáng chói loá

Comentários no Facebook