Lee Chul (bộ mới) phần 96: Siêu năng lực (2)

Lee Chul (bộ mới) phần 96: Siêu năng lực (2)
 Lee Chul (bộ mới) phần 96: Siêu năng lực (2)

Đến lần thứ 3 phán đoán thì có lẽ người anh hùng sở hữu siêu năng lực ấy cũng thành thần mất rồi. :))

 Lee Chul (bộ mới) phần 96: Siêu năng lực (2)

Comentários no Facebook