Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 140: Món quà hạc giấy (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 140: Món quà hạc giấy (2)
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 140: Món quà hạc giấy (2)

Cái gì cũng vậy, phải qua khổ luyện với có ngày thành công…

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 140: Món quà hạc giấy (2)

Comentários no Facebook