Chim khướu Việt Nam

Chim khướu Việt Nam

Khu bảo tồn thiên nhiên DaKrong (Quảng Trị) vừa được đoàn chuyên gia của bảo tàng lịch sử tự nhiên Stockholm (Thụy Điển) và Viện sinh thái Tài nguyên Sinh vật (Hà Nội) phát hiện thêm 30 loài chim mới,…

Read More