Tác giả: Lê Tuân

- Yêu thích chim cảnh và vui tính vì vậy website chỉ có có 2 mục chính là chia sẻ kiến thức nuôi chim và truyện cười