CHỐNG RÉT CHO CHIM

CHỐNG RÉT CHO CHIM

CHỐNG RÉT CHO CHIM Xin chào ACE chơi họa mi! Năm nay rét muộn, nhiệt độ môi trường cũng không quá thấp. Ở Hà Nội chưa có hôm nào xuống đến 10 độ nhưng rét kéo dài trong nhiều ngày. Theo…

Read More