có ổ khướu non nhưng không biết phân biệt đực cái ae tren diễn đàn ai biết chỉ hộ mình