Điểm thưởng dành cho Nguyen dinh Vuong

 1. 10
  Thưởng vào: 21/9/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 12/4/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Thưởng vào: 25/12/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 25/12/15

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị