Truyện ngắn 2017 Tháng ngày ngoại tình của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện ngắn 2017 Tháng ngày ngoại tình của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn