Chung kết cuộc thi chòe lửa ở Biên Hòa 30/04/2017 - Final round shama competition Apr-30-2017

Chung kết cuộc thi chòe lửa ở Biên Hòa 30/04/2017 - Final round shama competition Apr-30-2017