Chòe đất mồi căng lửa hót giọng rừng, đảo giọng liên tục.

Chòe đất mồi căng lửa hót giọng rừng, đảo giọng liên tục.