Chào Mào đấu xòe chơi cánh hay !

Chào Mào đấu xòe chơi cánh hay !