PDA

View Full Version : Chào mào mái có biết ché,chơi cánh khôngmobichat
23-01-2013, 09:49 AM
Xin cho mình hỏi là Chào mào mái có biết ché và chơi cánh không,mình có 1 con chào mào khá dạn thả ra ngoài tự vô lồng được mình nuôi lâu nay thấy nó ít hót và hot chỉ 2,3 âm nên mình cứ nghĩ là chim mái,nay minh mới kê lông con chim sung nhất của mình,thì thấy nó cung bùn cánh,ché nhưng chỉ chơi được 2phut thôi
Vậy không biết em nó là trống hay mái nhỉ,con nay lau nay cứ nghĩ là mái nên mình chỉ cho ăn toàn cám cò+1 trai cây duy nhất là chuối thôi:-@:-@:-@

baokecave
23-01-2013, 10:03 AM
Mình cũng có con mái thả được, nó chỉ hót huých tù hiu, nhưng đưa con nào về cũng xòa cánh ché ầm ầm mới chế chứ, thả ra toàn đi cắn con bổi

mobichat
23-01-2013, 11:15 AM
con mình chắc mái rồi,thả ra mấy con kia của mình không con nào cắn nó,toàn đấu với lồng khác,nó cũng bay qua bay lại xem mấy con kia đấu nhau chứ không tham gia,chắc mái rồi^:)^

thanhkeu128
23-01-2013, 11:20 AM
Đảm bảo với bác là Mái vẫn kêu gắt tiếng(K dám khẳng định là Ché, Ché nó khác với quát đấy bác ạ. k dễ để chim ché được đâu) và chơi cánh ầm ầm luôn. hjhjTiếng đặc trưng hơn của bọn Mái là: wuých wìu.

pedau1983
23-01-2013, 07:29 PM
nghe bác nói mà giật mình mái mà ché nghe hơi nhức rắng bác nhĩ .đồng ý bác chim mái dang cánh đấu đá thì có chứ ché thì chưa nghe :(( bác cho mình xin vài tấm hinh về học hỏi ^^!!

xyz_badboy_xyz
23-01-2013, 08:46 PM
:)) mái có con ché hót đc 4 âm và bung cánh...